Mechanizmy hydrauliczne instalowane w platformach dla niepełnosprawnych

Filed in Budownictwo by on 14 listopada 2012 0 Comments

Platformy dla niepełnosprawnych często poruszane są przy pomocy napędów hydraulicznych dzięki, którym mogą poruszać się ciszej i płynniej. W skład takich układów hydraulicznych wchodzą podzespoły takiej ka choćby serwomechanizmy hydrauliczne czy regulatory.

Serwomechanizmy hydrauliczne i ich działanie

Serwomechanizmy hydrauliczne służą do samoczynnego likwi­dowania zerowania tak zwanego uchybu bez względu na charakter i przyczyny zmienności tego uchybu. Praca serwomechanizmów hydraulicznych oparta jest na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Celem uzyskania odpowiednich parametrów pracy serwomechanizmy hydrauliczne są wyposażone w układy wzmac­niające i korygujące sygnał uchybu.

Układy te pozwalają na uzyskiwanie przez serwomechanizm hydrauliczny zmian położenia obiektu, dowolnie dużego.

Urządzenia kopiujące hydrauliczne stanowią jedną z prostszych konstrukcji serwomechanizmów i dlatego dość często są nazywane serwomechanizmami hydraulicznymi położenia z mechanicznym sprzężeniem zwrotnym.

Szerokie zastosowanie przemysłowe tych urządzeń wynika między innymi z ich prostej budowy, niezawodności działania, płynnej pracy, małej bezwładności i łatwości zabezpieczania przed przeciążeniem.

Regulatory i ich właściwości

Regulatory bezpośredniego działania, nazywane również regu­latorami bez energii pomocniczej, nie wymagają zasilania energią dodatkową. W regulatorach tych energia potrzebna do wykonania czynności związanych z regulacją jest pobierana z obiektu regu­lacji.

Rodzaj regulowanego parametru stanowi podstawę do podzia­łu na regulatory: ciśnienia, poziomu, temperatury, natężenia prze­pływu, różnicy ciśnień, prędkości kątowej itp.

Regulatory bez energii pomocniczej działają zwykle w sposób proporcjonalny. Spotykane są również regulatory bez energii po­mocniczej o działaniu całkującym. Do wad tych regulatorów za­licza się między innymi to, że uniemożliwiają zrealizowanie praw regulacji, regulacji programowej, wieloparametrowej, uzy­skania dużych mocy do napędu platform dla niepełnosprawnych o dużym udźwigu.

Inny podział regulatorów bezpośredniego działania może być przeprowadzony ze względu na rodzaj zastosowanego elementu pomiarowego. Wyróżnia się regulatory bezpośredniego działania: mieszkowe, membranowe oraz manometryczne: cieczowe, parowe, pływakowe; dylatometryczne i bimetaliczne.

Regulatory bezpośredniego działania znajdują szerokie zasto­sowanie, ponieważ potrafią spełniać wymagania stawiane tym urządzeniom pomocniczym w konstrukcji maszyn, które tworzą tzw. dziedzinę: mechanizmów drobnych i przyrządów precyzyjnych. Podstawowymi ich cechami są: precyzja wykonania i działania oraz stosunkowo małe wymia­ry. Z tych względów rozwiązania konstrukcyjne mają istotny wpływ na technologię wykonania, np. unika się obróbki skrawa­niem powodującej odkształcenia części, a stosuje się obróbkę pla­styczną, umożliwiającą nadanie od razu gotowego kształtu danej części. Przy wyrobie elementów urządzeń pomiarowych i regula­cyjnych szerokie zastosowanie znalazły tworzywa sztuczne, szcze­gólnie termoplastyczne i termoutwardzalne (polistyren, poliamidy, bakelit).

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *