Jak bardzo istotne jest oprocentowanie lokat?

Filed in Ekonomia by on 10 maja 2013 0 Comments

Nie ulega wątpliwości, że oprocentowanie lokat bankowych jest wartością bardzo istotną dla zysków niesionych przez depozyt bankowy. Wartość ta jest zasadniczo kluczowa, jednak nie każdy klient banku zauważa, że oprocentowanie oprocentowaniu nie jest równe, mimo, że może posiadać tą samą wartość liczbową. Jak naliczane są odsetki i co może wpływać na wartość oprocentowania środków zgromadzonych na lokacie bankowej odpowie dalsza część artykułu.

Oprocentowanie lokat jest wartością niezmiernie istotną dla zysku. Jego wartość zazwyczaj podawana jest w skali roku oraz przy założeniu, że odsetki będą kapitalizowane jednokrotnie, na koniec okresu zapadalności lokaty bankowej. Nie zawsze te warunki są jednak spełnione. Krótsze lub dłuższe umowy bankowe oznaczać będą proporcjonalnie mniejszy lub większy zysk z lokaty. Także kapitalizacja odsetek nie musi ograniczać się do jednej w trakcie trwania umowy. Zwiększenie częstotliwości kapitalizacji odsetek wywołuje zwiększenie zysku, dla którego opisania wprowadzona została specyficzna zmienna, oprocentowanie efektywne. Oprocentowanie to jest równe wartości podstawowej lub od niej wyższe, stąd lepszym rozwiązaniem jest porównywanie lokat na podstawie oprocentowania efektywnego, czyli rzeczywistego.

Czynniki wpływające na oprocentowanie lokat

W jaki jednak sposób określana jest wartość oprocentowania lokat bankowych? Wartość ta jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych. Podstawę stanowi rozwój gospodarczy kraju i panująca w danym okresie inflacja. To na jej podstawie Rada Polityki Pieniężnej określa „centralne” stopy procentowe dla Narodowego Banku Polskiego. Ważnym czynnikiem są również stawki, po jakich banki pożyczają między sobą gotówkę, z czego najważniejsza jest stawka WIBOR. Stawki te są jednak ustalane przez banki głównie na podstawie poprzednich czynników, choć nie bez znaczenia jest tu sytuacja konkretnego banku oraz zaufanie do tej instytucji.

Oprocentowanie lokat bankowych jest jednak zależne również od czynników wpływających konkretnie na dany bank i wybraną ofertę. Wśród tego typu czynników można wymienić zapotrzebowanie na kredyty, zarówno gotówkowe, jak i hipoteczne. Ponieważ bank do tego celu potrzebuje środków finansowych, zbiera je w postaci depozytów bankowych, oferując interesujące oprocentowanie. Zysk niesiony przez sprzedane kredyty umożliwia oddanie klientom wyższych odsetek, jednak w przypadku braku zainteresowania kredytami, banki nie mogą sobie pozwolić, aby lokaty bankowe były wysoko oprocentowane.

Oprocentowanie zmienne lokat bankowych

Poza wartością stałą oprocentowania lokat bankowych, ustalaną na podstawie powyższych czynników przed zawarciem umowy bankowej z klientem, istnieje również możliwość wyboru lokaty o oprocentowaniu zmiennym. W tym przypadku umowa przewiduje systematyczne wprowadzanie zmian oprocentowania wraz za zmianami jednego z wcześniej wymienionych czynników: inflacji, „centralnych” stóp procentowych, stawki WIBOR, bądź innego określonego czynnika.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *