Mobbing w firmie

Filed in Firma by on 27 października 2012 0 Comments

Mobbing

ma miejscy, kiedy w stosunku do pracownika, podejmowane są działania, o charakterze uporczywym, jakich celem jest poniżenie, czy też ośmieszenie. To przekłada się na obniżenie przydatności zawodowej. Będą to także działania, które mają na celu odizolowanie pracownika od reszty zespołu.

Istotne jest tutaj ustalenie, czy ma to uporczywy i długotrwały charakter. Pojedyncza sytuacja nie jest mobbingiem. Mobbing jest zachowaniem nieakceptowalnym społecznie, jest bezprawne.

Mobbing to inaczej nękanie i szykanowanie, widzianym obiektywnie, a nie próba dyscyplinowania pojedynczego pracownika. Ostatecznym etapem lobbingu jest odejście pracownika z pracy.

Istnieją dwa rodzaje tzw. mobberów.

  • Pierwszy ma charakter ukryty, nikt się jawnie nie domyśla. Wzorową sytuacją jest, gdy pracodawca wzywa podwładnego do siebie i obraża go, mówiąc, że jest beznadziejny itp.
  • Jednak kiedy mobber jest pewny siebie, wypowiada się przy reszcie zespołu np. na  zebraniach mówi, że dana osoba obniża efektywność pracy całej grupy.

Skąd bierze się mobbing?

Jest problemem psychologicznym. Przynależy do osób, które mają osobowości psychopatyczne. Po danych działaniach uważa, że jest dobrym zarządzającym. Nie widzi nic złego w swoich poczynaniach.

Jeżeli zauważymy jakieś sygnały, powiedzmy o tym od razu kolegom w pracy. Na zaczepki staraj się odpowiadać asertywnie. Nie dajmy sobie wmówić nieprzydatności. Przy nasilaniu zachowań mobbingowych zacznijmy zbierać materiały dowodowe np. świadków, nagrania, maile i inne.

Jeśli ktoś jest raczej słabej psychiki  to od razu powinien odejść z pracy i szukać nowej. Osobowości mobbera nikt nie jest w stanie zmienić. Drugą drogą będzie próba porozmawiania z kimś wyższym w hierarchii. Tutaj potrzebne będą dowody. Bez tego ani rusz.

Jest jeszcze pozew sądowy. Jednak należy wiedzieć, iż mobbing nie jest łatwy do udowodnienia, a większość spraw są przegrywane. Świadkowie boją się utraty pracy- zatem ten dowód jest bardzo trudny do osiągnięcia. Gdy pracownik przegra sprawę sądową, to niestety poniesie koszty.

Jeśli sprawa będzie wygrana to pracownikowi przysługuje odszkodowanie, nie jest niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli u poszkodowanego wystąpił rozstrój zdrowia, warto uzyskać długoterminowe zwolnienie chorobowe od lekarza – przysługuje również zadośćuczynienie w nielimitowanej kwocie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *