Regulamin

Postanowienia Regulaminowe:

1. Umieszczenie artykułu jest płatne – koszt to 10 zł
2. Za każde wykupione 5 KODÓW – 1 GRATIS !
3. Za każde wykupione 10 KODÓW – 3 GRATIS !
4. Dodając artykuł użytkownik oświadcza, że posiada prawo autorskie do tekstu.
5. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie umieszczonego artykułu przez stronę cogito.net.pl  i innych użytkowników, którzy umieszczą na swojej stronie tekst wraz z linkiem źródłowym do artykułu.
6. Autorzy biorą odpowiedzialność za zamieszczane w serwisie teksty i zdjęcia. Dodając zdjęcie, autor oświadcza, że ma prawo do posługiwania się dodawanym obrazem.
7. Administracja nie gwarantuje publikacji artykułu oraz jest upoważniona do jego usunięcia bez podawania przyczyn.
8. Administracja zastrzega sobie możliwość edycji i poprawy przesłanego artykułu.
9. Administracji przysługuje prawo do kontaktu z użytkownikiem w celu edycji artykułu.