Przebieg i przygotowania do procesu rozwodowego

Filed in Społeczeństwo by on 2 stycznia 2013 0 Comments

Rozwód jest niewątpliwie jedną z mniej przyjemnych rzeczy jaka spotyka nas w życiu, a postępowanie procesowe często przebiega pod znakiem publicznego prania brudów małżeństwa. Rozstanie jest jednak czasami jedyną drogą do osiągnięcia pełni szczęścia, ponieważ trwające małżeństwo jest tylko pasmem ciągłych kłótni, zdrad a czasami wręcz przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej.
Decyzja o rozwodzie jest bardzo często trudna do podjęcia, ze względu na dobro dzieci pochodzących z danego związku. Należy poddać szczegółowej ocenie, jak rozstanie rodziców wpłynie na stan psychiczny i rozwój dzieci. Są oczywiście sytuacje, gdy to właśnie dla ich dobra jest podejmowana decyzja o separacji, ponieważ tylko taki rozwój sytuacji jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo. Nie ulega jednak wątpliwości, że opieka nad dziećmi jest bardzo ważnym elementem w postępowaniu rozwodowym i sąd bardzo szczegółowo będzie analizował tą kwestię. Zostanie również poruszony problem alimentów na dzieci oraz tego, na którym z rodziców ciążyć będzie obowiązek ich zapłaty. Jeden z małżonków może również starać się uzyskać alimenty na siebie, w sytuacji, gdy w wyniku rozwodu stan jego finansów ulegnie znacznemu pogorszeniu.
Jednym z problemów poruszanych w czasie rozwodu jest również podział majątku. Warto zaczerpnąć przez rozpoczęciem procesu porady prawnej, aby mieć jasny obraz tego na jakich zasadach następuje rozdzielenie dobytku pomiędzy małżonków. Wartość majątku jest czasami dość duża, co powoduje konflikty i walkę o uzyskanie jak największej części. Małżonkowie sami zazwyczaj nie są w stanie dojść do porozumienia i to w rękach sądu pozostaje rozstrzygnięcie tej kwestii. Przy dokonywaniu podziału wspólnego dobytku bardzo często jest brana pod uwagę przyczyna rozpadu związku oraz to kto jest winny zaistniałej sytuacji, np. w sprawach gdzie jedno z małżonków dopuściło się zdrady. Skutecznym sposobem uniknięcia walki o majątek w trakcie rozwodu jest podpisanie intercyzy przed zawarciem związku małżeńskiego, jednakże takie rozwiązanie z reguły jest rzadko wykorzystywane. Na podpisania owego dokumentu decydują się zazwyczaj osoby, u których występuje bardzo duża różnica w wartości posiadanego majątku.
W ocenie wielu ludzi postępowanie rozwodowe jest bardzo długie i uciążliwe, dlatego też bardzo często zwracamy się z prośbą o pomoc do kancelarii prawnej.

Oczekujemy bowiem dużego zaangażowania adwokata w sprawę i jego pomocy na każdym etapie postępowania. Często chodzi również o przygotowanie linii obrony w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przemocą fizyczną. Niewątpliwie ważne jest także przygotowanie odpowiednich dokumentów i wniosków a przede wszystkim napisanie pozwu rozwodowego i bardzo dobre uzasadnienie go.
Ze względu na stopień skomplikowania całego przebiegu procesu rozwodowego oraz jego wielowątkowość bardzo często konieczna jest pomoc specjalisty zajmującego się tą dziedziną prawa. Pomoc możemy uzyskać niemal w każdym miejscu, nie ma znaczenie czy zwrócimy się do kancelarii prawnej z Wrocławia czy też jakiegoś adwokata z Warszawy, liczy jego wiedza, doświadczenie oraz podejście i zaangażowanie w sprawę.

Bardzo dobrym miejscem, gdzie również możemy przedstawić swoją sprawę i bardzo szybko uzyskać propozycje pomocy od specjalistów z dziedziny prawa jest internet, a w szczególności strona http://www.gieldaprawnikow.pl/. Daje ona nam możliwość porównania oraz oceny tego, jaką pomoc uzyskamy w naszej konkretnej sprawie od różnych kancelarii i adwokatów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *