Zanieczyszczenia wody to plaga XXI wieku

Filed in Społeczeństwo by on 26 października 2012 0 Comments

Pływając w rzece, jeziorze lubisz, gdy woda jest czysta. Aby taka była trzeba o to dbać. Niestety stan wód w Polsce nie jest zadowalający. Woda jest dobrem wspólnym, ale zagrożonym, o które wszyscy musimy zadbać. Co druga polska rzeka jest zanieczyszczona w taki sposób, że została zachwiana jej równowaga.

Niestety na co dzień zapominamy o tym. Z naturalnych akwenów czerpiemy przecież wodę do swoich domów.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód są:

– odprowadzanie ścieków,
– przemysłowe zagrożenia chemiczne,
– rolnicze spływy powierzchniowe,
– zanieczyszczenia powietrza.

Pierwszym czynnikiem zagrażającym czystości wody jest rozwój żeglugi, czyli sprzęt pływający np. łodzie, jachty, statki, z których wydobywa się olej albo benzyna. Kolejnym są wrzucane do wody śmieci i wlewane detergenty, także ścieki z kanalizacji.

Ścieki miejskie pochodzące z gospodarstw domowych, ale także odpadów ze szpitali i zakładów przemysłowych. Ich składnikiem są zawiesiny oraz rozpuszczone związki organiczne. Ponadto również detergenty z chorobotwórczymi drobnoustrojami. Mogą one być powodem chorób m.in. tyfus, cholera, choroba He-inego Mediny.  Szkodliwym składnikiem ścieków są też ołów i rtęć. Substancje te powodują bardzo poważne skutki dla organizmu ludzkiego.

Ścieki przemysłowe  wytwarzane są głównie przy wydobywaniu surowców, filtracji, destylacji i wielu innych. Skład tego typu ścieków jest różny- większość zawiera związki organiczne działające niekorzystnie na przewód pokarmowy i układ krążenia.

Istotne są też zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa. Tutaj szkodliwe są środki ochrony roślin np. nawozy sztuczne, które z wodami deszczowymi i gruntowymi przedostają się do zbiorników wodnych, co prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej.

Woda jest dobrem ekonomiczny, jednak istnieje tylko wówczas, kiedy respektowane są normy zanieczyszczeń. Podstawą oceny zanieczyszczenia są wartości graniczne, których przekroczenie pozbawia wodę wymaganych cech jakościowych.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *