Dotacje dla firm

Filed in Firma by on 26 października 2014 0 Comments

Przedsiębiorcy starają się pozyskać środki finansowe na rozwój swoich firm z różnych źródeł. Korzystają z kredytów bankowych, środków pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych, wypracowanego zysku, ale poszukują również wszelkich innych form wsparcia prowadzonej przez nich działalności.

Dotacje unijne dla firm

Szczególnie atrakcyjne są wszelkie formy wsparcia bezzwrotnego, w tym dotacje pochodzące ze Środków Unijnych. Dla wielu firm taka forma pomocy jest nie tylko szansą na rozwój, ale jest to bardzo ważna pomoc finansowa, dzięki której firma może przetrwać bardzo ciężki okres.

Dotacje do firm pochodzą z bardzo różnych źródeł, mają bardzo różne przeznaczenie. Zarówno Unia Europejska, jak i różnego rodzaju organizacje wchodzące w jej struktury, jak i firmy działające w tak zwanym prywatnym sektorze decydują się na udzielenie wsparcia finansowego, być może konkurencyjnym firmom. Podmioty, które zamierzają ubiegać się o taką formę pomocy muszą spełnić określone warunki, od których uzależnia się nie tylko to, czy pomoc zostanie przyznana, ale również to, jaka będzie jej wysokość.

W większości przypadków firmy, które ubiegają się o otrzymanie wsparcia finansowego, czy to z funduszy europejskich, czy to pochodzące od innych firm, muszą wykazać, że cel na, który zostaną przekazane przyczyni się do rozwoju firmy, a być może również do zwiększenia zatrudnienia. Niekiedy firma, aby móc ubiegać się o dotacje musi być obecna na rynku od określonego czasu, innym razem pomoc przyznawana jest tylko tym firmom, które rozpoczynają swoją działalność, lub też działają w określonym sektorze.

Dotacje dla firmy zazwyczaj nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z planowaną inwestycją. Nie brakuje jednak sytuacji, w których wysokość pomocy pozwala na pokrycie od 80% do 90 % kosztów planowanej inwestycji. Tylko w wyjątkowych przypadkach przedsiębiorca może liczyć na uzyskanie pomocy, która w całości sfinansuje planowaną inwestycję.

Z całą pewnością możliwość otrzymania takiego wsparcia, wpływa na to, jak rozwija się sektor biznesowy, jak szybko tworzą się nowe miejsca pracy. Informacji dotyczących tego, w jaki sposób można uzyskać tego rodzaju wsparcie, oraz o aktualnych konkursach w tym zakresie przedsiębiorcy mogą szukać między innymi na stronach rządowych, organizacji unijnych oraz różnego rodzaju stowarzyszeń.

Przedsiębiorcy nie powinni ograniczać się tylko do konkurów ogłaszanych przez Polskie organizacje, ale powinni zwrócić swoją uwagę na możliwość pozyskania środków finansowych od międzynarodowych organizacji, które również wspomagają rozwój przedsiębiorczości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *