Transport-Spedycja-Logistyka i ich zadania

Filed in Biznes by on 28 maja 2020 0 Comments

Branża związana z transportem towarów to tak zwana branża TSL, której skrót pochodzi od trzech kluczowych słów ściśle powiązanych z tą branżą: Transport, Spedycja i Logistyka. Wiele osób błędnie stosuje te pojęcia zamiennie, sądząc że oznaczają one to samo. W rzeczywistości jednak, transport, spedycja oraz logistyka to odrębne zagadnienia, pod którymi kryją się zupełnie odmienne od siebie funkcje pełnione w ramach branży usług transportowych oraz transportowo-spedycyjnych. Poniżej krótkie wyjaśnienie dla każdego z tych pojęć.

TSL – wyjaśnienie pojęć

Najprostszym zagadnieniem jest pojęcie transportu. Jest to nic innego jak po prostu przewóz powierzonych ładunków z punktu A do punktu B. Transport może odbywać się różnymi środkami transportu z wykorzystaniem różnych rozwiązań, dlatego wyróżnia się podział na transport lądowy, wodny oraz powietrzny. Zdarza się, że w ramach przewozu towarów wykorzystuje się zarówno środki transportu lądowego jak i na przykład wodnego, wówczas mówimy o transporcie kombinowanym lub multimodalnym. W branży usług transportu towarów najważniejszym zadaniem transportu jest szybkie, terminowe, bezproblemowe oraz bezpieczne dostarczenie ładunków do miejsca docelowego. Jednak za całą organizację tego przewozu towaru odpowiada już nie transport, a spedycja i logistyka. Zatem w obrębie zadań związanych ze spedycją należy wymienić przede wszystkim takie czynności jak przyjmowanie zleceń na wykonanie usługi transportowej, wybór odpowiedniego pojazdu do danego zlecenia oraz zorganizowanie tego pojazdu. Dodatkowo, spedytor, czyli osoba zajmująca się spedycją jest odpowiedzialny za nadanie ładunków, a także ich przeładunek, rozładunek oraz ich odebranie. Spedytor w ramach swoich obowiązków musi zapewnić bezpieczeństwo oraz terminowość na każdym z wymienionych etapów. Jest również odpowiedzialny za ubezpieczenie powierzonych towarów. Dodatkowo, w ramach zadań związanych ze spedycją należy wspomnieć również o przygotowaniu transportu towarów na odprawę celną, czyli przygotowanie wszelkich potrzebnych dokumentów, zezwoleń jeśli są potrzebne, umów międzynarodowych, a także listów przewozowych.

Trzecim kluczowym słowem w branży transportu towarów jest logistyka. Jest to pojęcie związane z bardzo odpowiedzialnym i kompleksowym działaniem, które musi być dokładnie przemyślane. Logistyka bowiem odpowiada za najbardziej wydajne i najbardziej korzystne rozplanowanie całej trasy przejazdu oraz zapewnienie odpowiednich warunków transportu krajowego i transportu międzynarodowego. Pozwala to na wyeliminowanie ewentualnych błędów organizacyjnych związanych z przewozem towarów już na etapie planowanie trasy przejazdu, a co za tym idzie pozwala na eliminację niepotrzebnych strat finansowych. Logistyka w pewien sposób ‘spina’ w jedną całość wszystkie czynności i działania, które są potrzebne, aby zlecona usługa transportu towarów była możliwa, była sprawna, terminowa i bezpieczna.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *