Kilka słów na temat spedycji

Filed in Biznes by on 1 stycznia 2020 0 Comments

Pojęcie transportu oraz spedycji są ze sobą ściśle powiązane. Transport to przewóz towarów z miejsca A do miejsca B. Spedycja natomiast oznacza szereg czynności związanych z organizowaniem przewozu towaru z jednego miejsca w drugie. Spedycją zajmuje się spedytor. Jego główne obowiązki to przyjmowanie zleceń od klienta, wybór odpowiedniego środka transportu, a następnie jego zorganizowanie.

W dalszej kolejności spedytor dba o terminowy załadunek, rozładunek oraz bezpieczne składowanie towaru. Ponadto do obowiązków spedytora należy dbałość o ubezpieczenie towaru. Warto wspomnieć, że wszelkie formalności związane z odprawą celną czy przygotowywaniem dokumentów to również elementy, którymi zajmuje się spedytor. Większość firm transportowych zajmuje się również spedycją, dzięki czemu mają pełną kontrolę nad przewozem towaru od momentu pierwszego kontaktu klienta z firmą po finalny rozładunek towaru w miejscu docelowym.

Czym zajmuje się spedytor?

Spedytor to osoba prawna lub fizyczna, do obowiązków której należy przede wszystkim organizacja przewozu towarów. W początkowym etapie jest to pierwszy kontakt z klientem i fachowe doradztwo związane z wyborem odpowiedniego środka transportu dostosowanego do zapotrzebowania klienta. Spedytor powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem, by móc zaproponować swoim klientom optymalne rozwiązania. Dodatkowo do obowiązków spedytora należy kontrola nad szeroko rozumianą dokumentacją to znaczy spedytor powinien zadbać o przyjmowanie zleceń, zawieranie umów, przygotowanie zezwoleń, listu przewozowego i wszystkich innych, niezbędnych do transportu dokumentów.

Warto również wspomnieć, że kluczowym zadaniem spedytora jest kontrola nad transportem, tak by przewożony towar dotarł do miejsca docelowego bezpiecznie i w odpowiednim terminie. W skład tej kontroli wchodzi wybór odpowiedniego środka transportu, ubezpieczenie przewożonego ładunku na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz monitowanie takich czynności jak załadunek towaru, przeładunek i rozładunek.

Wyróżnia się dwa rodzaje spedycji – czystą, zwaną inaczej właściwą oraz spedycję mieszaną. Spedycja właściwa to działania wykonywane przez spedytora i związane tylko z przewozem towaru. Spedycja mieszana polega natomiast na oferowaniu dodatkowych usług takich składowanie, sprzedaż, formalności związane z cesją lub ściągnięciem należności za dostarczenie towaru. Oba typy spedycji obejmują nadzór nad dokumentami, zawieranie umów, wybór i zorganizowanie środka transportu oraz dbałość o bezpieczny i terminowy dowóz towaru.

W firmach transportowo-spedycyjnych dział spedycji jest niezwykle istotny, ponieważ pozwala na kontrolę przewożonego ładunku, a dzięki takiej kontroli możliwe jest bezproblemowe, terminowe i solidne przewożenie towarów. Jeśli spedycja jest na wysokim poziomie i spełnia swoje obowiązki w oparciu o najwyższe standardy jakości wpływa pozytywnie na zadowolenie i satysfakcję klienta. Zadowolony klient, któremu podobała się współpraca z daną firmą z pewnością przy kolejnym zleceniu będzie chciał wrócić i ponownie skorzystać z oferty danej firmy, tym samym firma uzyska większe zaufanie na rynku oraz pozytywną rekomendację.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *