W kilku słowach o pielęgnacji boisk piłkarskich

Filed in Biznes by on 24 stycznia 2021 0 Comments

Pielęgnacja boisk piłkarskich to wieloetapowy i złożony proces, który składa się z wielu różnorodnych zabiegów pielęgnacyjnych. Każdy z tych zabiegów jest tak samo istotny i potrzebny, aby osiągnąć założony cel jakim jest stworzenie obiektu sportowego, który będzie zadbany i pokryty dobrej jakości trawą.

Pielęgnacja boisk piłkarskich to zabiegi pielęgnacyjne stosowane zarówno bezpośrednio na źdźbła trawy, jak również dbałość o stworzenie właściwych warunków wewnątrz gleby potrzebnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju trawy. Istotną kwestią jest również fakt, że każdy z zabiegów wchodzących w skład pielęgnacji boisk piłkarskich musi być dostosowany do warunków panujących na boisku, musi być zależny od kondycji trawy oraz od stanu wierzchniej warstwy gleby. Bardzo ważne jest także właściwe dobranie zabiegów pielęgnacyjnych do panującej pory roku. Tylko spełniając powyższe założenia pielęgnacja boisk piłkarskich będzie skuteczna. 

Zabiegi pielęgnacyjne na boisku 

Pielęgnacja boisk piłkarskich dzieli się na trzy podstawowe grupy – podstawową, podtrzymująca i regeneracyjną pielęgnację. Podstawowa pielęgnacja boisk piłkarskich to zabiegi, które są wykonywane na bieżąco i które mają kluczowy wpływ na właściwy wzrost i prawidłowy rozwój trawy. Do zabiegów pielęgnacyjnych z tej grupy należy koszenie trawy, właściwe nawożenie poprzez zastosowanie dedykowanych nawozów bogatych w odpowiednie pierwiastki, a także prawidłowe nawadnianie boisk piłkarskich. Istotne jest, aby przy wykonywaniu tych zabiegów ściśle przestrzegać obowiązujących reguł takich jak pora dnia przeznaczona na nawadnianie boisk, ilość zużywanej wody przy podlewaniu czy przestrzeganie ustalonej wysokości trawy, na jaką powinna być koszona.

Drugi rodzaj pielęgnacji to podtrzymująca pielęgnacja boisk piłkarskich, w skład, której wchodzą takie zabiegi takie jak wertykulacja, aeracja czyli napowietrzanie gleby oraz piaskowanie boisk. Te trzy zabiegi mają za zadanie rozluźnić strukturę gleby, jak również zwiększyć jej elastyczność i porowatość. Ich zadaniem jest także poprawa warunków wymiany gazowej w glebie i ułatwienie dostępu wody i niezbędnych składników odżywczych do korzeni trawy. Ponadto, zabiegi te przyczyniają się również do lepszego ukorzenienia się trawy i zwiększenia jej odporności na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. 

Trzecia grupa, czyli regeneracyjna pielęgnacja boisk piłkarskich to przede wszystkim głębokie spulchnianie gleby oraz dosiew traw. Są to zabiegi stosowane, gdy wierzchnia warstwa boiska staje się zbyt zbita i twarda lub zaczynają się pojawiać na boisku puste pola pozbawione trawy. 

Stosowanie wszystkich trzech rodzajów pielęgnacji boisk piłkarskich, z uwzględnieniem pory roku oraz dostosowanie konkretnych zabiegów do kondycji trawy i stanu gleby przyczynią się do osiągnięcia celu jakim jest stworzenie zadbanego boiska sportowego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *