Transport chłodniczy i jego restrykcje

Filed in Biznes by on 8 września 2020 0 Comments

Transport chłodniczy jest szczególnym rodzajem transportu, podczas którego przewożone są ładunki bardzo wrażliwe. Zazwyczaj są to ładunki z branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz medycznej.

Transport towarów z wymienionych branż jest obarczony kilkoma bardzo ważnymi restrykcjami, które wynikają z faktu, że są to towary, które należy transportować w ściśle określonych warunkach temperatury i wilgotności. Każde, nawet niewielkie odchylenie od normy może spowodować zepsucie się towaru, utratę cennych i pożądanych właściwości, a przez to obniżenie jakości całego produktu.

Dodatkowo, na przykład w transporcie towarów z branży spożywczej przerwanie łańcucha chłodniczego może spowodować niekorzystne skutki zdrowotne u konsumenta. Wszystkie wymienione skutki prowadzą do bardzo dużych strat, dlatego transport chłodniczy, który jest wykorzystywany do przewozu ładunków wrażliwych jest tak ważny i obarczony wieloma restrykcjami.

Jakie ograniczenia dotyczą transportu chłodniczego?

Firmy transportowe, które świadczą usługi transportu chłodniczego w ramach transportu krajowego i międzynarodowego muszą spełnić pewne odgórne wymogi. Najważniejsze wymagania dotyczą floty, ponieważ transport chłodniczy może być wykonywany tylko specjalnymi pojazdami, które mają możliwość utrzymywania stałej, określonej temperatury i jej kontrolowania podczas jazdy.

Do transportu towarów w ramach transportu chłodniczego wykorzystywane są zazwyczaj trzy rodzaje pojazdów – chłodnie, izotermy oraz lodownie. Każdy z tych pojazdów działa na innych zasadach, ale każdy z nich posiada możliwość utrzymania zadanej temperatury. Konieczne jest także, aby pojazdy te były wyposażone w system monitorowania i zapisu temperatury podczas transportu towarów. Jest to tak zwany termograf, który wyposażony jest w drukarkę, a więc istnieje możliwość wydrukowania raportu z wartościami temperatury, która panowała wewnątrz pojazdu przez cały czas jazdy.

Jest to o tyle istotne, że daje możliwość wyłapania ewentualnego momentu przerwania łańcucha chłodniczego. W przypadku transportu chłodniczego towarów z branży spożywczej pojazdy wykorzystywane przez firmy transportowe do tego celu muszą zostać zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz przez Głównego Inspektora Weterynaryjnego w przypadku transportu produktów mięsnych.

Dodatkowo, w transporcie międzynarodowym artykułów spożywczych obowiązuje międzynarodowa umowa ATP, która określa warunki w jakich powinny być przewożone szybko psujące się artykuły spożywcze, a także opisuje szczegółowo wymagania odnośnie pojazdów przeznaczonych do transportu chłodniczego. Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest “świadectwo zgodności środka transportu”. Firmy transportowo-spedycyjne, które oferują transport chłodniczy muszą być bardzo dobrze zaznajomione z obowiązującymi przepisami prawa oraz szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi pojazdów wykorzystywanych do transportu chłodniczego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *