Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów

Filed in Biznes by on 22 czerwca 2020 0 Comments

Przewóz ładunków przez firmy transportowe obejmuje przeróżne rodzaje towarów, w tym także materiały niebezpieczne (takie jak materiały zakaźne, gazy, materiały wybuchowe i inne), które wymagają zastosowania odpowiednich środków ostrożności. Istotna jest także konieczność stosowania się do restrykcyjnych norm i wymogów związanych z transportem materiałów i ładunków niebezpiecznych określonych w międzynarodowej konwencji ADR.

Obecnie konwencja ta obowiązuje na terenie 50 państw. Przestrzegając podanych wytycznych i norm możliwy jest transport towarów niebezpiecznych nawet na bardzo duże odległości, w związku z tym jednolitość przepisów obowiązujących w wielu krajach ułatwia transport oraz powoduje zwiększenie ochrony przy przewożeniu ładunków niebezpiecznych.

Specyfika transportu ładunków niebezpiecznych

W ramach przewozu towarów niebezpiecznych obowiązują rygorystyczne warunki i wymogi, które muszą być spełnione. Jednym z takich wymogów jest dostosowanie pojazdu do przewozu takiego rodzaju towarów. Transport materiałów niebezpiecznych może odbywać się różnymi pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów, ale tylko z jedną naczepą lub przyczepą. Pojazd musi posiadać układ hamulcowy, którego specyfikacja jest zgodna z wymogami zawartymi w regulaminie EKG nr 13. Pojazd musi posiadać możliwość ograniczenia prędkości, która jest dostosowana do wagi przewożonego towaru. Dodatkowo, według wytycznych umowy ADR pojazd musi posiadać także na wyposażeniu gaśnice i sprzęt awaryjny.

Umowa ADR określa nie tylko rodzaje pojazdów, którymi możliwe jest przewożenie ładunków niebezpiecznych w ramach transportu krajowego i transportu międzynarodowego, ale również wyznacza odpowiednie wymogi, które muszą spełnić osoby zaangażowane w realizację takiego transportu. Z umowy tej wynika, że zarówno kierowca jak również inne osoby będące członkami załogi muszą uczestniczyć w specjalnych szkoleniach. W ramach tych szkoleń muszą zdobyć odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności, które mają być przydatne przy realizacji przewozu towarów niebezpiecznych. Kwalifikacje te muszą być potwierdzone konkretnymi dokumentami. Wymóg ten wynika z konieczności radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych na drodze w trakcie realizowania usługi transportowej towarów niebezpiecznych oraz umiejętności przewidywania takich sytuacji.

Dodatkowo, w ramach usługi transportu towarów niebezpiecznych należy zadbać także o prawidłowe ulokowanie i zabezpieczenie towarów na czas przejazdu, zachować środki ostrożności przy załadunku i rozładunku oraz zadbać o prawidłowe oznakowanie przewożonych ładunków. Warto wspomnieć, że międzynarodowa konwencja ADR określa dokładną klasyfikację towarów niebezpiecznych w ramach podziału na 13 klas. W umowie ADR każda z tych klas jest szczegółowo opisana wraz z podanym sposobem pakowania i zabezpieczenia na czas transportu oraz sposobem oznaczania danych materiałów niebezpiecznych. Ważne jest także, by pamiętać o odpowiednim oznaczeniu pojazdu, którym będzie transportowany dany materiał niebezpieczny.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *