Ubezpieczenie ładunków w transporcie drogowym

Filed in Biznes by on 30 czerwca 2020 0 Comments

Terminowość, najwyższa jakość świadczonych usług oraz rzetelne i odpowiedzialne podejście do powierzonych zadań to główne cechy, których klienci oczekują od firm transportowych, którym powierzają swój towar. Niestety, czasami zdarzają się sytuacje losowe, na które nikt nie ma żadnego wpływu, a które mogą spowodować albo opóźnienie w dostawie towaru, albo uszkodzenie lub ubytek transportowanego towaru.

Sytuacje, o których mowa występują rzadko, ale nie można ich wykluczyć i choć żadna firma świadcząca usługi transportu towarów nie jest w stanie przewidzieć takich sytuacji, to jest sposób na zmniejszenie strat wynikających z wystąpienia danego zdarzenia losowego. Mowa oczywiście o ubezpieczeniu, które posiadają profesjonalne firmy transportowo-spedycyjne.

Rodzaje ubezpieczeń przewożonych towarów

Firmy z branży usług transportowych decydują się zazwyczaj na ubezpieczenie OCS, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ten rodzaj ubezpieczenia pokrywa ewentualne koszty związane z odpowiedzialnością cywilną za szkody, które powstały w wyniku nieprawidłowego wykonywania czynności na przykład spedycyjnych lub w przypadku braku podjęcia w ogóle takich czynności. W ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mogą zostać pokryte koszty związane z utratą mienia, czyli powierzonych, transportowanych towarów, ich ubytku lub uszkodzenia w czasie realizacji zlecenia. Dodatkowo, ubezpieczenie OCS pokrywa również koszty związane z ubytkiem, uszkodzeniem towarów w wyniku nieprawidłowego magazynowania, a także koszty związane z błędnie wypełnionymi dokumentami potrzebnymi przy realizacji usług transportowych w ramach transportu krajowego lub transportu międzynarodowego.

Drugim rodzajem ubezpieczenia, na które decydują się firmy z branży transportowej to ubezpieczenie cargo, które stanowi ochronę samego mienia, czyli przewożonego towaru i zabezpieczenia zarówno przewoźnika jak również klienta powierzającego towar. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje cały proces transportu towarów od momentu nadania przesyłki do momentu dostarczenia do wskazanego miejsca docelowego. Obejmuje także wszystkie niezbędne dodatkowe czynności wykonywane po drodze związane na przykład z przeładunkiem towarów lub czasowym magazynowaniem w drodze do miejsca dostarczenia. Ubezpieczenie cargo dzieli się na podstawowe i rozszerzone. W ramach wariantu podstawowego ubezpieczenia obejmuje szkody towaru powstałe w wyniku zdarzenia losowego takiego jak wypadek środek transportu, powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne. W przypadku pakietu rozszerzonego ochroną objęte są także szkody powstałe na skutek nagłego, niespodziewanego zdarzenia takiego jak na przykład kradzież lub uszkodzenia towaru wskutek kradzieży.

Dodatkowe ubezpieczenia, na które czasami decydują się firmy wykonujące usługi transportowe towarów, głównie w ramach transportu międzynarodowego to również gwarancje akcyzowe, gwarancje zapłaty długu celnego lub gwarancja zachowania procedury tranzytowej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *