Wszystko co należy wiedzieć o IKE

Filed in Biznes by on 30 listopada 2012 0 Comments

Zgodnie z wprowadzoną w życie Ustawą o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z kwietnia 2004 roku, każdy Polak może teraz wpłynąć na swoją przyszłość i przystąpić w dowolnym momencie do oszczędzania na emeryturę. W ramach indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) są możliwe wpłaty i wypłaty transferowe, a także zwroty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku. Konto jest dobrowolne, a oszczędzający sam decyduje o terminie wpłat i wysokości kwoty, którą chce odłożyć w trzecim filarze.

Czym jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to jedna z form oszczędzania na emeryturę w ramach3 filaru reformy emerytalnej. Jest to dobrowolny plan oszczędnościowy, który poprzez inwestycje prowadzone na rynku kapitałowym, może przynieść wymierne korzyści na przestrzeni kilku, kilkunastu lat, a co za tym idzie zwiększy się nasz dochód emerytalny w przyszłości.

IKE pozwala na wybór formy inwestowania, którą można dostosować indywidualnie do swoich potrzeb. Można skorzystać z funduszy inwestycyjnych, z rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych prowadzonych przez biura maklerskie, z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych obsługiwanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub z lokat i kont oszczędnościowych dostępnych w większości banków na terenie kraju.

Oszczędzanie na emeryturę mogą rozpocząć już osoby, które ukończyły 16 lat, jeśli uzyskają dochody z pracy na podstawie umowy o tę pracę. IKE nie stawia przed potencjalnymi użytkownikami żadnych górnych granic wiekowych. Na emerytury mogą oszczędzać zarówno przyszli emeryci, jak i osoby, które już zakończyły okres aktywności zawodowej.

Reforma emerytalna i wprowadzenie trzeciego filaru, miało na celu zachęcenie Polaków do oszczędzania i nakłonienia ich do świadomego inwestowania we własną przyszłość. Zastosowano tu zachętę w postaci zwolnienia z 19-procentowego zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Oczywiście taka preferencyjna ulga niesie ze sobą pewne warunki, które trzeba spełnić. Aby skorzystać z tej bonifikaty, oszczędzający, w chwili wypłaty środków z konta, powinien mieć skończone 60 lat lub 55 lat i nabyte uprawnienia emerytalne. Powinien również dokonywać wpłat w co najmniej pięciu latach kalendarzowych. Zwolnienie podatkowe w obrębie IKE będzie przysługiwać osobom, które potwierdzą w umowie, że gromadzą oszczędności emerytalne tylko na jednym koncie tego typu. Wszyscy ci, którzy nie dostosują się do tego wymogu, zostaną pozbawieni 75% uzyskanego na każdym koncie dochodu. Nie jest również możliwe odkładanie środków pieniężnych na jeden rachunek indywidualny przez kilka osób.

Twoja emerytura gromadzona na Indywidualnym Koncie Emerytalnym może być dziedziczona przez jedną lub więcej osób. Gwarantuje to Ustawa z 2004 roku oraz zapis w umowie o przystąpieniu do IKE, w której oszczędzający może wskazać osoby, którym zostaną wypłacone środki pieniężne po jego śmierci. Taka dyspozycja będzie mogła być zmieniona w każdej chwili. W przypadku braku takiej instrukcji wszystkie środki pieniężne zgromadzone w IKE będą przeniesione do spadku, z wyjątkiem umów o prowadzenie IKE zawartych z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wówczas swoje zastosowanie będzie miał Kodeks cywilny.

Rezygnacja z prowadzenia rachunku w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego obciążona jest koniecznością uiszczenia opłat podatkowych od uzyskanych zysków kapitałowych w wysokości 19%. Odstąpienie od IKE nie oznacza, że w przyszłości nie będzie możliwe otwarcie konta ponownie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *