Jak dbać o boiska piłkarskie?

Filed in Biznes by on 17 sierpnia 2020 0 Comments

Zaangażowanie w pielęgnację boisk piłkarskich jest kluczowym aspektem w dążeniu do utrzymania zdrowego, trwałego i estetycznie wyglądającego boiska piłkarskiego. Wysiłek włożony w proces pielęgnacji boisk piłkarskich na pewno będzie opłacalny i widoczny w postaci zadbanego trawnika.

Boiska piłkarskie wskutek ciągłej eksploatacji i udeptywania często po kilku latach, a niekiedy i po kilku miesiącach wymagają renowacji, która pozwoli na odbudowanie dobrej kondycji murawy. Pierwotny, zdrowy wygląd trawy przez nadmierne użytkowanie może zostać zniszczony, warstwa nośna boiska staje się coraz mniej elastyczna, za to bardziej zwarta i twarda, gleba traci swoją przepuszczalność, co oczywiście wpływa na możliwości regeneracji trawy i jej prawidłowy rozwój, a w konsekwencji także na jej wygląd.

Regenerująca pielęgnacja boisk piłkarskich polega na poprawie struktury gleby poprzez jej spulchnienie, pozwala na usunięcie filcu, czyli warstwy próchnicznej, która powstaje na powierzchni warstwy nośnej, pozwala na wyrównanie terenu boiska oraz na eliminację chwastów lub chorób grzybiczych. Regeneracyjna pielęgnacja boisk piłkarskich sprawia, że możliwe jest przywrócenie pierwotnej struktury gleby oraz pierwotnych warunków fizyko-chemicznych, by na nowo stworzyć optymalne warunki do wzrostu murawy. 

Jakie zabiegi zastosować do regeneracji boisk?

Regeneracyjna pielęgnacja boisk piłkarskich jest powszechna na obiektach narażonych na silną eksploatację. Nadmierne użytkowanie może powodować ubytki w murawie, a szereg ciągłych uszkodzeń mechanicznych wpływa na zmniejszenie odporności i wytrzymałości trawy oraz jej zdolności do regeneracji. Tutaj z pomocą przychodzi regeneracyjna pielęgnacja boisk piłkarskich, na którą warto się zdecydować również wtedy, gdy większa część boiska została zaatakowana przez chwasty lub chorobę grzybiczą. Regeneracyjna pielęgnacja boisk piłkarskich obejmuje dwa główne rodzaje zabiegów – głębokie spulchnianie oraz dosiew trawy.

W pierwszym przypadku pielęgnacja boisk polega na przeprowadzeniu procesu wertykulacji, czyli pionowych cięć darni. Głębokość tych nacięć powinna być dostosowana do stopnia nieprzepuszczalności gleby, im struktura gleby jest twardsza i bardziej zbita, tym głębiej należy przeprowadzać cięcia. Głębokie spulchnianie pozwala na zwiększenie porowatości gleby i jej elastyczności, co przekłada się na lepszą przepuszczalność gleby i poprawę warunków wodno-gazowych wewnątrz gleby. Natomiast im gleba bardziej przepuszczalna tym więcej niezbędnych składników mineralnych, wody oraz tlenu dotrze do systemu korzeniowego trawy, co będzie pozytywnie wpływać na jej wzrost i rozwój. Regeneracyjna pielęgnacja boisk piłkarskich umożliwia w ten sposób poprawę kondycji zarówno gleby jak i trawy.

Drugi rodzaj regeneracyjnych zabiegów pielęgnacji boisk piłkarskich to dosiew traw, który jest stosowany w pustych miejscach na boisku, powstałych wskutek chorób grzybiczych lub poprzez wypalenie po upalnym lecie. W pustych miejscach na boisku stosuje się mieszanki traw przeznaczone na boiska sportowe, zazwyczaj w ilości do 3 kg/100 m2 powierzchni.

Regeneracyjna pielęgnacja boisk piłkarskich powinna być powtarzana co 2-3 lata jeśli istnieje taka potrzeba, wówczas możliwe jest utrzymanie dobrej kondycji murawy przez długi czas użytkowania boiska sportowego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *