Konwencja CMR – najważniejsze informacje

Filed in Biznes by on 1 lipca 2020 0 Comments

Odpowiednie zabezpieczenie przewożonego towaru podczas wykonywania transportu międzynarodowego i transportu krajowego jest kluczową kwestią, bez której niemożliwe jest poprawne i bezpieczne zrealizowanie usługi transportowej. Jest to jedna z przyczyn powstania konwencji CMR. Konwencja ta została podpisana w Genewie i dotyczy tylko i wyłącznie drogowego transportu międzynarodowego, a jej główna rola to właściwe zabezpieczenie ładunków w czasie transportu oraz terminowość dostaw do miejsca docelowego

Co warto wiedzieć o konwencji CMR

W ramach transportu międzynarodowego należy szczególnie zadbać o prawidłowe wypełnienie dokumentacji, doprecyzowanie wszystkich szczegółów związanych z wykonywaniem usług transportu towarów oraz zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przewożonych towar. Pomocną w tej kwestii jest wspomniana wcześniej konwencja CMR.

Konwencja ta obowiązuje tylko w przypadku transportu międzynarodowego, gdy transport odbywa się między odrębnymi krajami, a w przynajmniej jednym z nich przyjęta została konwencja CMR. Dodatkowo, konwencja CMR pozwala także na ochronę klientów oraz firm transportowych i spedytorów w przypadku wystąpienia ewentualnych kwestii spornych. Wynika to z faktu, że głównym założeniem konwencji jest stworzenie międzynarodowego listu przewozowego. Jest to dokument, który zawiera bardzo wiele szczegółowych informacji, które pozwalają na poprawną realizację zlecenia oraz mogą stanowić dowód w kwestii spornej na przykład między przewoźnikiem a klientem.

Międzynarodowy list przewozowy sporządzany jest w trzech, identycznych egzemplarzach, jeden z nich zostaje u nadawcy paczki, drugi u odbiorcy, natomiast trzeci u przewoźnika. Najważniejsze informacje jakie muszą zostać zawarte w międzynarodowym liście przewozowym to dane teleadresowe firmy transportowo-spedycyjnej, dane teleadresowe nadawcy transportowanego ładunku, szczegółowe dane dotyczące miejsca dostarczenia ładunku, a także informacje na temat samego przewożonego towaru.

W tym miejscu można umieścić wiele, szczegółowych informacji na temat transportowanych ładunków takich jak specyfikacja towaru, cechy szczególne towaru, sposób transportowania, warunki jakie muszą być spełnione podczas transportu na przykład warunki temperaturowe podczas realizacji transportu chłodniczego, a także specjalne środki ostrożności jakie należy zastosować lub procedury związane z załadunkiem, rozładunkiem i odbiorem towarów.

List przewozowy w ramach konwencji CRM jest bardzo dokładny i zawiera wiele szczegółowych informacji, dzięki czemu stanowi gwarancję tego, że przewoźnik będzie znał wszystkie parametry i wytyczne, które mogą mieć istotny wpływ na realizację danej usługi transportowej. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie zabezpieczenie powierzonego towaru na czas transportu, zastosowanie wytycznych nadawcy, a także bezproblemowe i terminowe dostarczanie towarów do wskazanego miejsca docelowego, czyli spełnienie wszystkich kluczowych założeń konwencji CMR.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *