Pojęcia związane z branżą przewozu towarów

Filed in Biznes by on 30 marca 2020 0 Comments

Decydując się na współpracę z firmą transportowo-spedycyjną warto zapoznać się z definicjami podstawowych pojęć, które są nieodzownie związane z branżą transportową. Dla dużej ilości osób spoza branży transportu mogą to być zupełnie nowe lub nieznane dotąd pojęcia. Warto jednak się z nimi zapoznać, aby kontakt z firmami transportowymi oraz wybór konkretnych usług transportowych oferowanych przez te firmy był trochę łatwiejszy i bardziej zrozumiały.

Transport

Termin odnoszący się do przewozu towarów z jednego miejsca w drugie przy wykorzystaniu różnych środków transportu. Dzieli się na trzy podstawowe grupy: transport lądowy, morski oraz powietrzny.

Spedycja

Są to wszelkie działania związane z organizacją procesu przewozu towarów obejmujące przyjęcie zlecenia, wybór odpowiedniego środka transportu do danego zlecenia, przygotowywanie przesyłki do przewozu, odpowiedzialność za załadunek, rozładunek i przeładunek, a także kompletowanie niezbędnej do transportu towarów dokumentacji.

List przewozowy

Jest to podstawowy dokument dotyczący transportu towarów, bez którego taki transport nie może się odbyć. W liście przewozowym są ujęte takie informacje jak ilość i rodzaj przewożonego towaru, dane nadawcy i odbiorcy oraz określone są zobowiązania obydwu stron w ramach podpisanej umowy. Jest to dokument, który w razie wystąpienia problemów i niedotrzymania warunków umowy pozwala na wszczęcie roszczeń. List przewozowy funkcjonuje w ramach transportu krajowego. W przypadku transportu międzynarodowego jest to dokument CMR. 

Tachograf

Jest to urządzenie służące do monitorowania czasu pracy kierowców. Związane jest to z wytycznymi, które określają liczbę godzin na dobę jaką kierowcy pojazdów ciężarowych mogą wykonywać swoją pracę w sposób nieprzerwany. Początkowo tachografy były analogowe w formie papierowej tarczy, jednak obecnie wypierają je tachografy cyfrowe, na których dane zapisywane są automatycznie na nośnikach pamięci. Tachograf jest podstawowym i niezbędnym wyposażeniem pojazdów wykorzystywanych w transporcie towarów, za jego brak grozi bardzo duża kara.

ADR

Jest to “Międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych”. Została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku. Przepisy te nadal obowiązują, ale są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Celem tej umowy regulującej przewóz towarów niebezpiecznych jest znaczące ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia szkód i zagrożeń na organizmy żywe, środowisko naturalne i mienie. 

Transport ponadgabarytowy

Transport ten polega na transporcie towarów o wymiarach przekraczających wymiary określone i dopuszczone przez prawo dla pojazdów poruszających się po drogach. Dotyczy to ładunków przekraczających długość 16,5 m, szerokość 2,4 m, wysokość 4 m lub ważących powyżej 42 ton. Transport ponadgabarytowy, nazywany inaczej ponadnormatywnym lub nienormatywnym, jest regulowany odrębnymi przepisami, według których należy dokładnie zabezpieczyć towar, dokładnie zaplanować trasę przejazdu oraz przede wszystkim posiadać specjalne zezwolenie na transport towarów o wymiarach ponadgabarytowych.

KREPTD

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, jest to baza internetowa powstała 30 listopada 2017 roku, która pozwala sprawdzić wszystkie legalnie działające firmy transportowe posiadające potrzebne zezwolenia i licencje na wykonywanie usług transportowych.

TSL

Skrót związany z trzema głównymi pojęciami występującymi w branży transportu towarów – transport, spedycja i logistyka. Skrót TSL odnosi się do firm transportowo-spedycyjnych, transportu towarów oraz ludzi zajmujących się organizacją usług transportowych oraz kompletowaniem niezbędnych do transportu dokumentów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *