Podstawowe informacje na temat umowy ADR

Filed in Biznes by on 21 września 2020 0 Comments

Rynek transportu towarów jest rynkiem, który charakteryzuje się bardzo dużą konkurencją. Można na nim znaleźć bardzo wiele firm transportowych, które posiadają podobne cechy takie jak rozbudowana flota czy szeroki zakres oferowanych usług.

Dlatego, firmy transportowo-spedycyjne chcąc się wyróżnić na rynku i przyciągnąć do siebie klientów oferują często krajowy i międzynarodowy transport towarów niestandardowych takich jak na przykład towary ponadnormatywne, towary wrażliwe na zmiany temperatury przewożone w ramach transportu chłodniczego czy towary niebezpieczne. Firmy te wskazują tym samym na elastyczność, otwartość na klienta i jego potrzeby, ale także na swoją dużą wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu transportu towarów. Wynika to bowiem z faktu, że w przypadku każdego z wyżej wymienionych transportów niestandardowych, aby w ogóle mógł być wykonywany, dana firma transportowa musi spełnić określone wymagania.

Jakie wymagania zawiera umowa ADR?

Jednym z wyżej wymienionych rodzajów transportu towarów niestandardowych był przewóz towarów niebezpiecznych. Wymagania odnoszące się do tego rodzaju transportu zawarte są w tak zwanej umowie ADR. Umowa ADR jest to międzynarodowa konwencja, która ściśle dotyczy transportu towarów określanych jako towary niebezpieczne. Umowa ta zawiera wymagania, które dotyczą głównie warunków przewozu towarów niebezpiecznych w ramach międzynarodowego transportu, a także precyzuje stosunki prawne między krajami, w których odbywa się taki transport. Każda firma transportowo-spedycyjna, która oferuje transport towarów niebezpiecznych poprzez transport międzynarodowy musi spełniać wymogi, które zostały zapisane w umowie ADR. 

Najważniejsze i obligatoryjne wymagania przy przewozie ładunków niebezpiecznych dotyczą pojazdów, którymi może odbywać się taki transport, jak również wymagania odnośnie kierowcy. Są to przede wszystkim wiek (powyżej 21 roku życia), ukończenie kursu ADR oraz pozytywne zdanie egzaminu końcowego. Dodatkowo, poza regulacjami dotyczącymi kierowców ważne są także wymagania związane z odpowiednim oznakowaniem przewożonego towaru. Wymagane jest, aby towar został oznaczony specjalną etykietą, która określa jego przynależność do danej klasy zagrożeń.

Umowa ADR wyróżnia 13 takich klas. Oznakowanie, że przewożony towar należy do towarów niebezpiecznych musi być również umieszczone na pojeździe. Umowa ADR zawiera także regulacje dotyczące kwestii odpowiedniego opakowania danego towaru. Każda firma transportowo-spedycyjna, która chce realizować transport towarów niebezpiecznych musi również zapoznać się z załącznikiem umowy ADR, w którym precyzowane są kwestie odpowiedniego pakowania towarów niebezpiecznych na pojazd, którym ma odbyć się taki przewóz.

Warto pamiętać, że przewóz ładunków określanych jako niebezpieczne nie należy do najłatwiejszego rodzaju transportu towarów, dlatego firmy transportowo-spedycyjne, które podejmują się takiego zlecenia zazwyczaj mogą poszczycić się dużą wiedzą i doświadczeniem w swojej dziedzinie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *