Co jest najważniejsze w transporcie chłodniczym?

Filed in Biznes by on 28 września 2020 0 Comments

Transport towarów jest niezwykle rozwiniętą dziedziną, dzięki której możliwe jest przewożenie przeróżnych towarów, o bardzo odmiennych gabarytach na bardzo duże odległości. Wśród usług transportowych znajduje się szereg rozwiązań, które mają być odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie rynku na różnego rodzaju transporty, w tym także nietypowe.

Transport chłodniczy nie należy do transportu nietypowego, ponieważ korzysta z niego wiele branż, jest powszechny i bardzo potrzebny, aczkolwiek nie każda firma transportowa podejmuje się tego rodzaju transportu. Główną przyczyną takiego stanu jest fakt, iż transport chłodniczy wymaga posiadania odpowiedniej floty, a dodatkowo wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, by powierzony towar został bezpiecznie dostarczony, bez uszczerbku na jakości, wartości i właściwości danych produktów.

Pojazdy w transporcie chłodniczym

Transport chłodniczy polega na przewozie towarów w ściśle ustalonej temperaturze. W tym celu wykorzystywane są specjalistyczne pojazdy, które posiadają możliwość utrzymywania zadanej, niskiej temperatury przez cały czas transportu towarów. W ramach transportu chłodniczego są używane trzy rodzaje pojazdów. Pierwszym z nich są pojazdy chłodnie. Są to pojazdy wyposażone w agregat oraz charakteryzujące się odpowiednią izolacją, która pozwala na utrzymywanie niskiej temperatury.

Drugim rodzajem pojazdów wykorzystywanych w ramach transportu chłodniczego są pojazdy izotermy, które w odróżnieniu od pojazdów chłodni nie mają swojego agregatu, ale dobra izolacja pozwala na utrzymywanie zadanej temperatury wewnątrz pojazdu. Natomiast, trzeci rodzaj pojazdów to lodownie wykorzystujące do wygenerowania niskiej temperatury skroplone gazy lub suchy lód.

W przypadku każdego z wymienionych środków transportu najważniejszym wyposażeniem, poza czynnikiem chłodzącym i odpowiednią izolacją, powinien być termograf połączony z drukarką. Jest to urządzenie monitorujące poziom temperatury wewnątrz pojazdu przez całą drogę transportu towarów, dzięki czemu na zakończenie trasy możliwe jest wydrukowanie całego raportu temperaturowego.

Jest to kluczowy element, który pozwala sprawdzić czy w trakcie przewożenia towarów nie został przerwany łańcuch chłodniczy lub czy nie wystąpiły znaczne wahania temperatury, które mogłyby mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo przewożonych towarów. Wydruk z termografu może również stanowić dowód w kwestiach spornych i reklamacjach.

Jest to na tyle istotne, że transport chłodniczy służy do przewozu towarów wrażliwych z takich branż jak medycyna, chemia, farmacja czy branża spożywcza. Produkty transportowe w ramach tego rodzaju transportu potrzebują stałej, niskiej temperatury i każde odchylenia od normy temperaturowej może spowodować, że przewożony towar straci swoje właściwości, ulegnie zepsuciu, spadnie jego jakość lub będzie stanowił zagrożenie dla konsumenta na przykład w przypadku niepoprawnie przewożonej żywności.

Firmy oferujące usługi transportowe w ramach transportu chłodniczego muszą dostosować swoją flotę do tego rodzaju transportu, a następnie należycie dbać o te pojazdy, na bieżąco je monitorować i sprawdzać czy nie występują żadne problemy z zachowaniem zadanej temperatury.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *