Kilka słów na temat TSL

Filed in Biznes by on 13 stycznia 2020 0 Comments

Branża związana z transportem krajowym i międzynarodowym oraz spedycją związana jest z wieloma pojęciami i specjalistycznym nazewnictwem, które dla osób spoza branży lub dla osób, które dopiero zaczynają zagłębiać się w tematykę związaną z przewozem towarów mogą być dość tajemnicze i niezrozumiałe.

Jednym z takich pojęć jest skrót TSL, który oznacza po prostu słowa: transport, spedycja i logistyka. Wszystkie trzy pojęcia są ze sobą ściśle powiązane i tylko razem gwarantują sukces w branży przewozu towarów na rynki krajowe i międzynarodowe. Te trzy pojęcia stanowią trzy potężne sektory, bez których nie byłoby możliwe wykonanie zlecenia w sposób szybki, terminowy, rzetelny i bezproblemowy. Poniżej kilka słów na temat każdego z wymienionych sektorów.

Co to jest transport?

Pojęcie transportu oznacza przewóz danego towaru z punktu A do punktu B. Wyróżnia się różne rodzaje transportu – lądowy, wodny, powietrzny oraz przesyłowy. Pierwszy z nich – lądowy dzieli się na transport naziemny, podziemny, nadziemny, a także szynowy i bezszynowy. Drugi wymieniony rodzaj transportu, czyli transport wodny obejmuje transport śródlądowy oraz morski. Natomiast transport przesyłowy można podzielić na przenośnikowy, rurociągowy oraz przewodowy. Dodatkowo, transport można podzielić na transport obejmujący przewóz ludzi oraz transport towarowy. W branży TSL wyróżnić można także oczywiście podział na transport krajowy i międzynarodowy.

Co kryje się pod słowem spedycja?

Spedycja jest to szereg niezbędnych czynności, które pomagają zorganizować przewóz towaru z punktu A do punktu B. Spedycją zajmuje się spedytor, który w pierwszej kolejności przyjmuje zlecenia oraz uczestniczy w wyborze optymalnego środka transportu dostosowanego do konkretnego zlecenia. Do dalszych zadań spedytora należy również organizacja środka transportu oraz dbanie o to, by załadunek oraz rozładunek towaru odbył się terminowo i bezproblemowo. Spedycja zajmuje się także wszelkimi formalnościami i potrzebną dokumentacją związaną z przewozem towarów zarówno podczas przewozów krajowych jak również w transporcie międzynarodowym. Celem spedycji jest zadbanie o wszelkie szczegóły związane z przewozem ładunku, jego bezpieczny transport, wybór odpowiedniego środka transportu danego towaru oraz ciągła kontrola nad przewozem, by ładunek dotarł do miejsca docelowego bezpiecznie i na czas. Zadaniem spedycji jest także dbałość o jak najbardziej korzystne finansowo rozwiązania.

Z czym związane jest pojęcie ‘logistyka’?

Trzecim elementem branży TSL jest logistyka. Jej celem jest po pierwsze dbałość o bezpieczny i terminowy transport towarów przy współpracy z działem spedycji, a także po drugie sporządzenie oceny ryzyka każdego zlecenia. Dzięki logistyce przy współpracy ze spedytorami firmy transportowe mogą zagwarantować swoim klientom bezpieczny i terminowy przewóz ładunku, ubezpieczenie towaru oraz rzetelne i odpowiedzialne wykonanie każdego zadania.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *