Przewóz produktów żywnościowych w ramach transportu chłodniczego

Filed in Biznes by on 30 marca 2020 0 Comments

Transport produktów żywnościowych jest wielkim wyzwaniem dla firm transportowych. Jest to transport trudny, obarczony wieloma restrykcyjnymi wymaganiami zawartymi w normach oraz koniecznością posiadania odpowiednio dostosowanej floty w ramach transportu chłodniczego – więcej na naszej stronie internetowej euroseven.pl

Dodatkowo, podczas transportu produktów żywnościowych ewentualne błędy czy uszkodzenia towarów poza oczywistą stratą finansową mogą skutkować również spadkiem jakości przewożonych towarów, a także zwiększeniem ryzyka zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów, zwłaszcza gdy transport dotyczy towarów szybko się psujących. Dlatego w przypadku produktów żywnościowych tak ważny jest terminowy, dobrze zorganizowany i odpowiednio dostosowany transport chłodniczy.

Istotne kwestie związane z przewozem produktów żywnościowych

Dwie najistotniejsze kwestie związane z transportem produktów żywnościowych to przede wszystkim zachowanie odpowiednich warunków przewozu czyli wykorzystanie transportu chłodniczego dostosowanego do danej, przewożonej grupy asortymentowej, ale także bardzo istotna jest szybkość przewozu towarów czyli czas, w jakim firmy transportowe dostarczą towar. Jest to o tyle istotne, że wśród produktów żywnościowych jest wiele takich, które mają krótki czas przydatności do spożycia. W ramach transportu chłodniczego wykorzystywanego do przewozu towarów żywnościowych wyróżnia się trzy rodzaje pojazdów: pojazdy chłodnicze, izotermy oraz lodownie. Pierwsze z nich posiadają agregat, który pozwala obniżyć temperaturę wewnątrz pojazdu nawet do -25oC, a izolowane ściany i dach pomagają w utrzymaniu zadanej temperatury. W przypadku pojazdów izotermicznych – nie posiadają one własnego agregatu, ale izolowane ściany i dach pozwalają na utrzymywanie zadanej temperatury. Natomiast pojazdy lodownie jako system chłodzenia wykorzystują lód czy skroplone gazy.

Wszystkie pojazdy w ramach transportu chłodniczego przeznaczone do przewozu produktów żywnościowych muszą posiadać system monitorowania i zapisu temperatury wewnątrz pojazdu przez cały czas transportu. Jest to podyktowane koniecznością utrzymania stałej, zadanej temperatury, tak aby nie przerwać łańcucha chłodniczego. Zaburzenia w łańcuchu chłodniczym stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia konsumentów.

Dodatkowo, warto pamiętać, że pojazdy przeznaczone do transportu produktów żywnościowych muszą być dokładnie czyszczone po każdym transporcie, nie powinny być wykorzystywane do przewozu innych towarów niż żywnościowe oraz powinny posiadać specjalne oznakowania, że są to pojazdy przeznaczone do transportu produktów żywnościowych. Ponadto, wszystkie pojazdy wykorzystywane przez firmy transportowe do przewozu produktów żywnościowych muszą być zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny, a także przez Główny Inspektorat Weterynaryjny jeśli transport ma dotyczyć mięsa. Istotną kwestią jest również konieczność posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej przez kierowców transportujących produkty żywnościowe. 

Zlecając przewóz towarów żywnościowych należy przekazać firmie transportowej wszelkie wytyczne i zalecenia związane z danym transportem, dokładnie określić warunki temperaturowe jakie muszą zostać spełnione oraz procedury postępowania w razie nieprzewidzianych sytuacji na drodze na przykład nieplanowanego dłuższego postoju czy wypadku na trasie. Za prawidłowy przebieg transportu odpowiada przewoźnik, jednak producent zlecając przewóz towarów musi zadbać o przekazanie wszystkich niezbędnych wytycznych, ponieważ to właśnie producentowi najbardziej zależy na tym, żeby dostarczyć konsumentom towary bezpieczne i o wysokiej jakości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *