Porządek w przestrzeni pracownika punktem wyjścia dla spirali profesjonalizmu

Filed in Biznes by on 1 lipca 2014 0 Comments

Metoda 5s stanowi podstawę dla techniki Lean Management, szeroko rozpowszechnionej w nowoczesnych środowiskach firmowych.

5s polega na zapewnieniu oraz utrzymaniu wysokiej jakości środowiska pracy, co w efekcie przedkłada się na ogólne funkcjonowanie placówki. Do jednych z najważniejszych zalet metody 5s należy zarówno krótko jak i długofalowy wzrost produktywności, jakości oferowanych usług oraz profesjonalizmu zarówno w odczuciu pracowniczym oraz konsumenckim.

5s zwraca przede wszystkim uwagę pracownika na jego najbliższe otoczenie. Miejsce pracy jest specyficznym rodzajem środowiska, które kształtuje zarówno pracownika jak i jest przez niego kształtowane. Ta symbiotyczna relacja leży u podstaw efektywności wywiązywania się z powierzonych obowiązków oraz zobowiązań względem firmy. Pracownik nie jest już traktowany, jako zmienna statystyczna, w każdym środowisku firmowym przywiązuje się dużą wagę do faktu, że każdy człowiek jest inny, a jego indywidualizm ma kluczowe znaczenie. Nie chodzi tutaj jednak o to by pozostawiać każdemu pełną swobodę.

5sKażde środowisko firmowe rządzi się pewnymi specyficznymi prawami, które nie są skodyfikowane, a wynikają z wzajemnych relacji między ludzkich oraz swoistego poczucia misji ( o ile jednostki są w nią zaangażowane, a nie jedynie zdają sobie sprawę z wytyczonych celów). Cele firmowe nie mogą być jednak skutecznie realizowane o ile należyte zaangażowanie i profesjonalizm nie są wykazywane przez pracowników niższego szczebla. 5s stara się zwiększyć stopień zaangażowania ingerując w przestrzeń, która dla wielu wydaje się nietykalna. Metoda 5s nie jest jednak metodą inwazyjną ani opresyjną jakby to się mogło kojarzyć. Skupia się ona na podniesieniu standardu w najbliższym otoczeniu pracownika. Metoda ta wychodzi z założenia, że praktyczne schludne środowisko – jak biurko oraz przestrzeń wokół niego utrzymywana w należytym porządku przez samego pracownika wpływa pozytywnie na inne wykonywane czynności.

Dbanie o własne otoczenie wzmaga poczucie przynależności oraz świadomość stanowienia integralnej części całości środowiska firmowego, dodatkowo uczy to pracownika większej odpowiedzialności. Wykorzystanie metody 5s jest jedną z pierwszych technik wprowadzanych w wielu firmach celem podniesienia produktywności oraz jakości pracy. Bez tej metody wprowadzanie innych technik usprawniających działania jak na przykład kaizen jest nieproduktywne. Metoda ta, wprowadzając kilka – a co najważniejsze – innych technik, potrafi znacznie poprawić wydajność i produktywność w danym przedsiębiorstwie, niezależnie, czy jest to tzw. moloch – czy mikroprzedsiębiorstwo.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *