Obliczanie rentowności lokaty w praktyce

Filed in Ekonomia by on 23 kwietnia 2013 0 Comments

Wiele osób kuszonych jest przez reklamy banków, w których obiecywane są niesamowicie atrakcyjnie wyglądające odsetki. Jednak jak to wygląda w praktyce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Same obliczenia są na tyle proste, ze dokonać ich możemy zazwyczaj nawet bez użycia kalkulatora. Wszystko zajmuje nie więcej niż kilka minut.

Określenie oprocentowania nominalnego

Pierwszym krokiem, który konieczny jest do określenia rentowności lokaty, jest wskazanie nominalnego oprocentowania. Zazwyczaj jest ono zbliżone dla wielu banków jednak są i takie, które na tym tle wyróżniają się pozytywnie. Załóżmy więc, że w naszym przypadku oprocentowanie wynosi 5% w skali roku i jest wypłacane na koniec trwania lokaty.

Obliczenie odsetek brutto

Ponieważ umowa lokaty zawierana z bankiem jest na dwanaście miesięcy, to po tym czasie naliczone zostanie nam dokładnie 5% brutto odsetek. W naszym przypadku jest to dokładnie 5 000 złotych. Jest to kwota jaką otrzymalibyśmy, gdyby nie istniał podatek od zysków kapitałowych.

Obliczenie podatku

Jeśli sprawdzimy dla danej lokaty ranking na jakimś portalu finansowym, spostrzeżemy że w każdym przypadku obliczane są obciążenia podatkowe. W naszym kraju tak zwany podatek „Belki” wynosi aktualnie 19% od każdego zysku kapitałowego. Przy odsetkach na poziomie 5 000 złotych brutto bank automatyczne pobierze 950 złotych podatku, który zostanie przekazany do budżetu państwa.

Obliczenie odsetek z uwzględnieniem podatku

Uwzględnienie podatku pozwoli nam na obliczenie kwoty netto, którą otrzymamy na konto. W naszym przypadku różnica między wysokością odsetek nominalnych a podatkiem wynosi dokładnie 4 050 złotych. Czyli zakładając lokatę na 5% i 100 000 złotych, otrzymaliśmy po roku 104 050 złotych. Zysk w tym wypadku jest już więc sporo niższy niż ten, który obiecują nam reklamy.

Uwzględnienie inflacji

Ostatnim krokiem jest jeszcze uwzględnienie poziomu inflacji. Jest to bowiem zjawisko które sprawia, że wartość naszych pieniędzy spada w czasie. Jeśli więc inflacja wynosi 2% w skali roku, to za koszyk towarów o wartości 100 złotych w dniu dzisiejszym, za rok powinniśmy zapłacić 102 złote. W przypadku obliczania rentowności lokaty również uwzględnimy ten sam poziom inflacji. Czyli za towary o wartości 100 000 złotych w momencie zawierania lokaty trzeba zapłacić 102 000 złotych w chwili jej zakończenia. Rzeczywista roczna stopa odsetek z uwzględnieniem inflacji może być obliczona poprzez podzielenie kwoty kapitału z otrzymanymi odsetkami netto przez kwotę kapitału z uwzględnieniem inflacji. Dzieląc więc 104 050 złotych na 102 000 złotych otrzymamy rzeczywisty wynik na poziomie nieco powyżej 2%. W naszym przypadku lokata oprocentowana na 5% w skali roku przynosi więc de facto 2% czystego zysku, jeśli uwzględnimy konieczne do zapłacenia podatki oraz utratę wartości pieniędzy w czasie spowodowaną przez inflację.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.