Co warto wiedzieć o transporcie towarów niebezpiecznych

Filed in Biznes by on 16 marca 2020 0 Comments

W ramach transportu krajowego i międzynarodowego transportowane są bardzo często także ładunki niebezpieczne, czyli takie które mogą stanowić zagrożenie lub działać niszcząco na organizmy żywe (ludzie, zwierzęta), środowisko naturalne lub mienie.

Transport towarów niebezpiecznych jest szczególnym rodzajem przewozu towarów, który podlega odrębnym przepisom prawnym – więcej na euroseven.pl. Są to przepisy umowy europejskiej tzw. ADR, które regulują wszelkie wytyczne związane z bezpieczeństwem oraz prawidłową organizacją przewozu towarów niebezpiecznych. Poniżej podstawowe informacje związane z transportem towarów niebezpiecznych.

W kilku słowach o transporcie towarów niebezpiecznych

Transport krajowy i międzynarodowy ładunków o charakterze niebezpiecznym wymusza na firmach transportowych kompleksowego i bardzo odpowiedzialnego podejścia oraz przestrzegania przepisów prawnych, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w czasie transportu. W przypadku przewozów niebezpiecznych obowiązują przepisy ADR, które precyzyjnie określają zakazy i nakazy związane z przewozem ładunków niebezpiecznych oraz wymuszają kontrolę opakowań, dobór odpowiedniego środka transportu dla danego ładunku oraz poprawną klasyfikację i właściwe znakowanie przewożonego towaru.

Transport towarów niebezpiecznych wymusza zaangażowanie wszystkich stron uczestniczących w transporcie. Po pierwsze towar musi być odpowiednio opakowany i zabezpieczony, za co odpowiedzialny jest nadawca. W dalszej kolejności odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku, który powinien wybrać odpowiedni pojazd oraz właściwie go przygotować, natomiast kierowca odpowiada za towar w czasie jazdy poprzez prawidłowe prowadzenie pojazdu i przestrzeganie wszelkich dodatkowych, specjalnych zaleceń związanych z konkretnym przewożonym ładunkiem. Dodatkowo, osoby związane bezpośrednio z załadunkiem, transportem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych muszą posiadać uprawnienia ADR.

Zarówno w transporcie krajowym jak i w transporcie międzynarodowym wymienia się trzy główne sposoby transportu towarów niebezpiecznych. Są to: przewóz towarów w sztukach, przewóz towarów bez opakowań oraz przewóz w cysternach. Pierwszy i drugi sposób odbywa się z wykorzystaniem skrzyń i kontenerów. Transport towarów niebezpiecznych wymusza oznakowanie każdej sztuki towaru numerem klasyfikacyjnymi oraz specjalnymi naklejkami informującymi o zagrożeniach, które stwarza dany towar. W przypadku transportu materiałów wybuchowych musi być podana również nazwa transportowanego materiału. W przypadku przewozu większych ilości materiału wymagane jest także oznakowanie pojazdu pomarańczowymi tablicami.

Transport towarów niebezpiecznych jest bardzo specyficznym rodzajem transportu, który wymaga dużej uwagi, znajomości procedur oraz przepisów prawnych i ich poprawnego zastosowania w całym łańcuchu transportowym, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo na każdym etapie transportu towarów. 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *