Znaczenie spedycji w transporcie

Filed in Biznes by on 21 marca 2020 0 Comments

Transport krajowy i międzynarodowy towarów stanowi jedną z najistotniejszych gałęzi poprawnie działającej gospodarki. Transport jest kluczową branżą, która ma bezpośredni wpływ na stopień efektywności gospodarki, a także jest często wiązana ze stopniem rozwinięcia danego kraju – więcej na stronie www spedycja krajowa

Poprawnie wykonywane usługi przewozu towarów, dostosowanie tych usług do zgłaszanego zapotrzebowania czy właściwe dostosowany tabor pozytywnie wpływają na jakość usług transportowych oraz ich powodzenie. Bardzo istotną rolą w kwestii powodzenia usług transportowych krajowych jak i międzynarodowych pełni spedycja.

Co warto wiedzieć na temat spedycji?

Spedycja jest to zakres czynności, który polega na kompleksowym organizowaniu i zarządzaniu przewozem powierzonych towarów z miejsca A do miejsca B. Wyróżnia się dwa rodzaje spedycji – działalność handlową oraz spedycję czynnościową. Pierwsza z nich polega na rozdzieleniu praw własności towaru od wykonywania usług związanych z dystrybucją tego towaru. Natomiast drugim wymienionym rodzajem spedycji zajmuje się przewoźnik.

Spedycja dotyczy zarówno transportu krajowego jak i transportu międzynarodowego i odbywa się na podstawie zlecenia otrzymanego od klienta przez firmę transportowo-spedycyjną. Osobą, która zajmuje się spedycją jest spedytor. Warto zaznaczyć, że spedycja poza odpowiedzialnością nad sprawną organizacją całego transportu dotyczy również dbałości o przygotowanie odpowiednich dokumentów, które są niezbędne w czasie przewozu towarów. Zasięg spedycji obejmuje zatem przyjmowanie zleceń spedycyjnych, wybór odpowiedniego środka transportu do danego zlecenia, a także kompletowanie, przechowywanie i przetwarzanie wszystkich niezbędnych do transportu towarów dokumentów.

Dodatkowo, spedycja obejmuje takie czynności jak ubezpieczenie przesyłki, odbiór towarów od nadawcy, przygotowanie ładunków do transportu, nadanie przesyłki na środek transportowy razem z dokumentacją oraz odbiór tej przesyłki, a także jeśli jest taka konieczność spedytor powinien przygotować dokumentację, która jest niezbędna przy odprawie celnej. W momencie przyjęcia zlecenia spedycyjnego oraz podjęcia się organizacji całego przewozu towarów, spedytor zaczyna trzymać pieczę nad przewozem towarów, załadunkiem, rozładunkiem oraz przepakowywaniem.

W firmach transportowych bardzo chętnie zatrudnia się spedytorów, ponieważ zwiększa to zakres świadczonych usług przez firmy transportowe oraz sprawia, że przewóz powierzonych ładunków jest kompleksowo i poprawnie zorganizowany oraz kontrolowany na każdym etapie zarówno transportu krajowego jak i transportu międzynarodowego. Dobra spedycja jest gwarancją terminowego, dobrze zorganizowanego i monitorowanego przez cały czas transportu towarów. 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *