Aeracja nawierzchni trawiastych

Filed in Sport by on 2 lipca 2017 0 Comments

W celu utrzymania nawierzchni boiska sportowego w dobrym stanie, konieczne jest okresowe przeprowadzanie zabiegu aeracji. Jego celem jest odpowiednie napowietrzanie gleby, tym samym stanowi istotny element pielęgnacji trawnika. Aeracja polega na przerwaniu nadmiernie zagęszczonej warstwy gleby poprzez wykonanie otworów i szczelin w strefie korzeniowej traw. Pielęgnacja boisk piłkarskich Na zbicie wierzchniej warstwy gleby wpływ ma intensywne użytkowanie boisk przez drużyny sportowe. Prowadzi to do pogorszenia się gospodarki wodnej oraz powietrznej gleby. Napowietrzanie natomiast w znacznym stopniu pobudza wzrost roślin, pozwala na zwiększenie masy ich korzeni, a sama murawa staje się bardziej elastyczna, odporna i zdolna do szybszej regeneracji.

Zasady przeprowadzania aeracji

Aeracja polega na nakłuwaniu gleby maksymalnie na głębokość 8-10 centymetrów. Wykorzystywane do tego zabiegu maszyny noszą nazwę aeratorów i są używane po wcześniejszym skoszeniu trawy na wysokość 3 centymetrów. W przypadku niewielkich powierzchni można z powodzeniem zastosować widły, walce lub buty z kolcami. Aeracja nie tylko napowietrza glebę, ale także ją spulchnia, co wpływa korzystnie na wzrost roślin. Również nawożenie po przeprowadzeniu zabiegu aeracji daje lepsze efekty, ponieważ łatwiej przenika w głąb gleby. Podczas przeprowadzania zabiegu należy pokryć powierzchnię otworami w sposób równomierny. Istnieją dwa typy aeracji: wgłębna i powierzchniowa. Zależą one od stanu trawnika i rodzaju gleby.

Terminy przeprowadzania aeracji trawnika

Aerację przeprowadza się w okresie znacznego wzrostu trawy, a więc od kwietnia do października. Należy jednak pamiętać, że częstotliwość przeprowadzania zabiegu napowietrzania jest zależna od indywidualnych potrzeb. Często użytkowany teren, w tym boiska sportowe, mogą wymagać aeracji nawet do pięciu razy w roku. Wiele źródeł przyjmuje dwa optymalne terminy zabiegu – wiosna i późne lato. Napowietrzanie przeprowadzone w okresie letnim poprawia dystrybucję wody. Napowietrzanie na koniec sezonu wegetacyjnego pozwala na lepszy rozwój korzeni traw.

Korzyści z zabiegu aeracji

Murawa jest zdrowsza, intensywniej rośnie, jest bardziej odporna na choroby oraz okresową suszę. Poprawiona zostaje wymiana powietrzna. Zwiększona zostaje chłonność gleby, zarówno w przypadku wody jak i nawozów. Zmniejszone zostaje powierzchniowe spływanie wody, w tym powstawanie kałuż. Zastój wody ma bardzo negatywny wpływ na trawę i może prowadzić do jej gnicia i obumierania. Gleba staje się mniej zbita, a trawnik zyskuje elastyczność i miękkość.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *