Wertykulacja – zabieg konieczny dla zachowania piękna murawy

Filed in Sport by on 2 lipca 2017 0 Comments

Murawa boisk sportowych musi odznaczać się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Upływ czasu, warunki atmosferyczne i regularne używanie nawierzchni trawiastej na boiskach wpływa na nią niekorzystnie. Jednym z głównych problemów darni, który znacząco obniża jej estetykę, są brązowe kępy starych łodyg i liści, które utrudniają kiełkowanie młodej trawy. garten-sport.pl Zjawisko to nosi nazwę filcowatości darni, do której powstania przyczynia się kilka podstawowych czynników.

Dlaczego boiska sportowe narażone są na filcowatość darni?

Na mniejszy stopień rozkładu traw wpływ ma zimna i wilgotna aura oraz zbyt duża kwasowość gleby, która zakłóca funkcjonowanie mikroorganizmów rozkładających martwe rośliny. Dodatkowo pamiętać należy o odpowiednio częstej pielęgnacji mechanicznej murawy, a także odpowiedniej ilości powietrza w glebie. Dbając o boiska sportowe, konieczne jest odpowiednie podlewanie i nawożenie. W tym przypadku niekoniecznie więcej oznacza lepiej. Zbyt obfite nawożenie murawy azotem doprowadzi do zbyt strzelistego kiełkowania traw. Optymalne ph dla traw na murawach sportowych wynosi 5,5 – 6. Zakłócenie tego współczynnika będzie owocowało pogorszeniem warunków dla rozwoju darni. W przypadku pojawienia się warstw filcowatych należy je usunąć w sposób mechaniczny za pomocą wertykulatora.

Negatywne znaczenie filcowatości darni

Przede wszystkim warstwa filcowata znacząco ogranicza dopływ tlenu, wody i składników mineralnych do gleby. To z kolei ogranicza możliwość wzrostu licznych mikroorganizmów, w tym tych odpowiedzialnych za rozkład martwych tkanek roślinnych. Niekorzystnie podwyższa się natomiast stężenie dwutlenku węgla. Trawa staje się bardziej podatna na choroby. Oznacza to jej słabszy wzrost i mniejsze zagęszczenie. Filcowatość darni sprawia, że powierzchnia murawy jest śliska i nierówna, co znacząco utrudnia jej pielęgnację i jakość prowadzonych na niej rozgrywek sportowych. Kolejne negatywne znaczenie ma fakt słabszego rozwoju trawy, co z kolei daje szansę na wzrost chwastów, które mają mniejsze wymagania i poradzą sobie nawet w trudnych warunkach.

Zasady odnawiania darni

Wertykulacja sięga do powierzchni trawnika, ale nie narusza samej gleby. Filc jest zbierany z powierzchni darni mechanicznie, co poprawia dopływ powietrza, wody oraz nawozów w głąb gleby. Dodatkowo młoda i świeża trawa zyskuje miejsce do prawidłowego wzrostu. Konserwacja i regeneracja darni na nawierzchniach boisk sportowych odbywa się praktycznie przez cały okres wegetacyjny i dostosowana jest do indywidualnych potrzeb. Najczęściej jednak odbywa się to na przełomie kwietnia i maja, a następnie we wrześniu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *