Ślub cywilny

Filed in Ślub i wesele by on 26 października 2012 0 Comments

Mianem ślubu cywilnego

nazywamy prawnie usankcjonowany związek małżeński. Alternatywą jest takiego ślubu jest ślub konkordatowy zawierany w kościele, któremu towarzyszą dokumenty cywilne. Oto kilka najważniejszych informacji dotyczących ślubu cywilnego.

Jeśli chodzi o terminy to należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego najpóźniej  31 dni przed planowanym terminem ślubu. Z kolei zgłoszenie nie będzie przyjęte wcześniej niż 3 miesiące przed data ślubu. Gdy zależy nam na szybkim terminie to należy złożyć odpowiednie podanie wraz z uzasadnieniem. Decyzja wydawana jest w trybie przyspieszonym. Ślub można zawrzeć w każdy dzień, poza niedzielą.

Po ustaleniu terminu i godziny, należy wnieść opłatę skarbową, przedstawić dowody tożsamości oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia jeśli ślub będzie zawierany nie w swoim miejscu zameldowania.

Dodatkowymi dokumentami mogą być:

– skrócony odpis aktu zgonu poprzedniego współmałżonka,

– odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie, w przypadku rozwodu,

– pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (kobieta w wieku 16-18 lat),

– dla obcokrajowców, odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zawarcie małżeństwa następuje przy kierownictwie kierownika USC i dwóch pełnoletnich świadków. Urzędnik USC wygłasza mowę, następnie mamy przysięgę, a potem następuje wymiana obrączek. Kolejnym etapem jest podpisanie aktu małżeństwa, a także świadków.

Najczęściej po zakończeniu uroczystości zaślubin młodzi i goście przechodzą do Sali kameralnej, gdzie wznosi się toast  i składa życzenia.

Jeżeli młodzi chcą przeprowadzić ceremonię zaślubin poza lokalem USC, mogą to zrobić, a przy tym należy złożyć podanie do kierownika USC z prośbą o taką zmianę miejsca ślubu. Podanie powinno być oczywiście umotywowane. Takie miejsce musi lokować się w rejonie danego USC. Trzeba się jednak liczyć z odmową urzędu. Przykładami powodów do zmiany miejsca mogą być np. choroba, duża liczba gości, ważni goście.

Wykaz opłat jakie wiążą się ze ślubem cywilnym:

– sporządzenie aktu małżeństwa – 80 zł
– decyzja o skróceniu terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 30 zł,
– odpis skrócony aktu urodzenia – 15zł.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *